Op 11 mei 2022 was de jaarlijks ledenvergadering, voor het eerst bij Café Partycentrum Koch in Kruisland. Naast de formele stukken was er informatie over de activiteiten van de ANV, zoals over de gebiedsgerichte aanpak bij het Natura 2000 gebied Brabantse Wal.

Tot slot waren er twee presentaties over twee interessante onderwerpen. Ernst Verwer, de gebiedscoördinator van de ANV, hield een presentatie over de resultaten van de tellingen van  (akker)vogels in de omgeving Dinteloord/Steenbergen/De Heen. Daarna volgde een presentatie van secretaris Ad Backx met informatie over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de positie van agrarisch natuurbeheer (ANLb) daarin.

Het conceptverslag van de vergadering en beide PowerPoint presentaties treft u hier aan. 

Powerpoint Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Powerpoint de resultaten van de tellingen van  (akker)vogels in de omgeving Dinteloord/Steenbergen/De Heen

Er waren 14 aanwezigen.

Na de opening door de voorzitter, Henk Roefs, werd het verslag van de vorige ALV, van 29 januari 2020, ongewijzigd goedgekeurd. In 2021 was er geen ALV i.v.m. corona.

Na het goedgekeurd jaarverslag van de secretaris lichtte penningmeester Kees van Dijk de jaarrekening en de balans toe.  Het gaat goed met de financiën en er is ruimte om jaarlijks “een actie te doen voor de natuur via de leden”.   De stukken werden goedgekeurd en er werd decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid en de uitvoering.  De kascontrole werd uitgevoerd door Lorenz Brooijmans en Eric van der Spel. 

Bij het agendapunt “Activiteiten 2022” werd uitgebreid stilgestaan bij de deelname van de ANV aan de gebiedsgerichte aanpak bij het Natura 2000 gebied Brabantse Wal. De ANV kan, samen met het collectief ANB West-Brabant, een rol spelen voor de schil van het Natura 2000 gebied, waar veel agrariërs gehuisvest zijn. Hierbij werken ze samen met ZLTO. Ook werd gemeld dat de ANV deelneemt aan Bijenlandschap West-Brabant.

Na de pauze hield Ernst Verwer, de gebiedscoördinator van de ANV, een presentatie over de resultaten van de tellingen van  (akker)vogels in de omgeving Dinteloord/Steenbergen/ De Heen. Uit de tellingen met professionals en circa 14 vrijwilligers blijkt dat agrarisch natuurbeheer uitdrukkelijk bijdraagt aan de vogelstand in het gebied.

Daarna volgde een presentatie van secretaris Ad Backx met informatie over het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de positie van agrarisch natuurbeheer (ANLb) daarin. Hij gaf aan dat de nationale uitwerking van het Europees beleid, het Nationaal Strategisch Plan, pas in de zomer van 2022 definitief wordt en dat daarna de agrariërs een keuze kunnen maken over het voldoen aan de basisregeling en een bepaald niveau (brons, zilver, goud) van de eco-regeling. De ANV/Collectief ANB West-Brabant zullen agrariërs bijtijds informeren over de definitieve mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer voor de volgende contractperiode, 2023 t/m 2028.