Op 30 januari 2019 vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de ANV plaats. Deze wordt gehouden in Gasterij De Afspanning in Heerle. De leden zijn onlangs daarvoor uitgenodigd.

Na de ALV is er een openbare bijeenkomst om 20.30u “Het evalueren van het agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied in het kader van het Collectief ANB West-Brabant”.  

Daartoe zijn de deelnemers van het agrarisch natuurbeheer en een aantal anderen uitgenodigd. Indien ook u belangstelling heeft, kunt u zich per e-mail aanmelden tot uiterlijk 28 januari. Het programma kunt u zien bij het kopje Vereniging, bij Agenda en verslagen ALV.