De Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2017 in Gasterij de Afspanning in Heerle is succesvol verlopen. Er waren 27 aanwezigen. Na het formele gedeelte waren er presentaties van Ernst Verwer, gebiedscoördinator van de ANV, en van Henk Boot, voorzitter van Bijenvereniging het BijenGilde Etten-Leur e.o. Het waren boeiende presentaties. De presentatie van Ernst is bijgevoegd. Voor vragen kunt u bij hem terecht.

Tijdens de ALV heeft Henk Roefs het voorzitterschap van Jan Denissen overgenomen. Jan treedt af als  bestuurslid. Ook Ton Vroon is als bestuurslid teruggetreden. Zie de aparte mededeling op de website.

Bij de ALV was er eerst een gedeelte voor de leden. Zo stonden o.a. het jaarverslag 2016, de jaarrekening 2016 en begroting 2017 op de agenda. Het conceptverslag van de vergadering is bijgevoegd.

Na een korte pauze waren er twee interessante presentaties:

  • De mogelijkheden van Stika, Groen Blauw Stimuleringskader, voor natuurontwikkeling door agrariërs en burgers”

                  Ernst Verwer, gebiedscoördinator ANV Brabantse Wal

  • “Alles wat met bijen te maken heeft….”

                      Henk Boot, voorzitter van de Bijenvereniging Het BijenGilde Etten-Leur e.o.

De presentaties waren uitermate interessant. Er waren vele vragen, ook suggesties. Uit de presentatie van Ernst blijkt dat er vele mogelijkheden zijn voor natuurontwikkeling in het kader van de regeling Stika.

Henk deed een oproep aan de aanwezigen om bijenvriendelijke activiteiten uit te voeren, zoals:

  • het laten bloeien van bloemen in grasland (zoals witte klaver, mosterdzaad in graszaad mengen)
  • bloemen, bloeiende bomen en struiken in rotondes en overig bermbeheer bij gemeenten
  • bloemen op boerenerven, voerkuilen of dode hoekjes.

Downloaden (PDF, ANV-BW17-14-Stukje-voor-de-website-2.pdf)