235_001_logo

Het bestuur van de Stichting Certificering SNL (Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer) heeft op 7 februari 2013 besloten de ANV het certificaat “Coördinatie agrarische natuurbeheer voor akkervogels” te verlenen. Het certificaat is ten behoeve van het collectief akkervogelbeheer. De ANV had een kwaliteitshandboek voor de gebiedscoördinatie opgesteld. In het Handboek wordt aangegeven hoe de ANV de verantwoordelijkheid neemt voor de taken op het gebied van de gebiedscoördinatie en hoe de processen en werkzaamheden op een verantwoorde wijze worden georganiseerd.