De ANV Zomerexcursie 2017 op 28 juni 2017 is zeer succesvol verlopen. 

Na ontvangst bij akkerbouwer Eric van der Spelt in Dinteloord werden natuurranden bezocht bij landbouwer Pieter Maris in Steenbergen. Op het bedrijf van Pieter zijn meerdere  akkerranden voor natuurbeheer te bezichtigen. Hij vertelde over zijn ervaringen. Daarna gingen de twintig deelnemers terug naar het bedrijf van Eric. Daar hield Arjen Stoop van Brabants Landschap een zeer interessante presentatie over monitoring van de resultaten van natuur- en landschapsbeheer. Tot slot vertelde Ad Backx van de ANV en Collectief ANB West-Brabant over de plannen van het monitoren door het collectief in het ANV gebied van de Brabantse Wal.

Op de excursie waren vooral  deelnemers van agrarisch natuur- en landschapsbeheer  aanwezig. Er werden veel ervaringen uitgewisseld, uiteraard interessant voor alle toehoorders.

Na een koffie bij Eric van der Spelt, zelf ook deelnemer aan agrarisch natuurbeheer, ging het gezelschap naar percelen van landbouwer Pieter Maris in Steenbergen. Pieter heeft een akkerrand, vooral gericht op patrijzen, een waterschapsrand langs een watergang en een wintervoedselrand voor allerlei vogels. Pieter heeft totaal circa 5 ha natuurranden. Hij vertelde over zijn ervaringen, waarbij ook het nut van de jacht op de natuur aan de orde kwam.

Vervolgens werd op het bedrijf van Eric van de Spelt een zeer interessante presentatie gehouden door Arjen Stoop van Brabants Landschap over monitoren. Arjen vertelde over de wijze van monitoren en de resultaten van natuur- en landschapsbeheer door Brabants Landschap. Hij onderstreepte het belang van natuur- en landschapsbeheer en het monitoren van de resultaten er van.  “Besteedt daar veel aandacht aan”, was zijn pleidooi.

Daarna vertelde Ad Backx van de ANV en Collectief ANB West-Brabant in het kort over de plannen van het monitoren door het Collectief in het gebied van de ANV Brabantse Wal. In de komende winter zal gemonitord worden In Steenbergen en De Heen. Daarna volgt in uitgebreider programma in 2018 en later.

ANV voorzitter Henk Roefs dankte alle sprekers en aanwezigen en blikte terug op een zeer succesvolle avond.