Veel belangstelling voor ANV zomerexcursie 2021

Op 1 september vond de ANV excursie plaats bij akkerbouwbedrijf Kees van Dijk uit De Heen.  Er waren 31 belangstellenden aanwezig, vele leden en ook andere geïnteresseerden.  Kees neemt deel aan het landelijk project “Het boerenerf, the place to bee” en...

ANV-lid in de bres voor biodiversiteit

Het ANV lid Kees van Dijk, akkerbouwer in De Heen en bestuurslid van de ANV, draagt bij aan de verbetering van de leefomgeving voor bijen en hommels. Hij neemt daartoe meerdere maatregelen, o.a. door deel te nemen aan het project “The Place to Bee” en “De Ecoploeg”....

Tellen boerenlandvogels gaat door!

Het tellen van boerenland vogels gaat door, wel aangepast aan de coronaregels. Zoals in onze nieuwsbrief van december 2019 gemeld is, vinden in de omgeving van Dinteloord-Steenbergen-De Heen vogeltellingen plaats. De eerste tellingen waren in de winter van 2018/2019...

Verslag van de ALV op 29 januari 2020

Op 29 januari 2020 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) bij Gasterij De Afspanning in Heerle. Het was er voor de laatste keer, de goede locatie is helaas onlangs gesloten. Er waren 25 aanwezigen. Het Jaarverslag 2019, de Jaarrekening 2019 en de Begroting...

Nieuwsbrief december 2019

De Nieuwsbrief van december 2019 toont de activiteiten van de ANV van het afgelopen jaar. Er waren vele activiteiten en het (agrarisch) natuurbeheer is weer verder uitgebreid. De ANV is trots op datgene wat we samen bereiken met agrariërs en burgers in ons werkgebied...