ALV van 22 februari succesvol verlopen

De Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2017 in Gasterij de Afspanning in Heerle is succesvol verlopen. Er waren 27 aanwezigen. Na het formele gedeelte waren er presentaties van Ernst Verwer, gebiedscoördinator van de ANV, en van Henk Boot, voorzitter van...

Verslag ALV 14 april 2016

Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst succesvol verlopen. Op donderdag 14 april 2016 vond de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) plaats in Gasterij De Afspanning in Heerle. Daarna volgde de themabijeenkomst “Agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied: de...