Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant heeft de eerste Nieuwsbrief uitgebracht. In de komende tijd zullen er vele volgen.
Onze ANV is één van oprichters van het collectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in West-Brabant. In februari was de formele oprichting.
Ook de ANV zal, indien gewenst of nodig, onze leden, waaronder (potentiële) deelnemers aan agrarisch natuur- en landschapsbeheer, informeren over de ontwikkelingen.

Downloaden (PDF, ANB-WB15-30-Nieuwsbrief.pdf)