Op dinsdag 26 augustus om 19:30 uur is de jaarlijkse zomerexcursie van het ANV. Dit jaar vindt de excursie plaats op Hoeve de Blauwe Sluis van Landbouwbedrijf de Witte aan de Kruislandsedijk 27 in Kruisland. Op dit akkerbouwbedrijf is de laatste jaren ervaring opgedaan met akkerrandenbeheer. De aanwezigen bezoeken verschillende akkerranden en krijgen uitleg over het beheer en de waarden van dergelijke randen. De randen langs sloten zorgen voor een betere waterkwaliteit, in de randen leven nuttige insecten die andere insecten, die schade aanrichten aan het gewas, kunnen bestrijden en in randen kunnen akkervogels broeden, zoals de veldleeuwerik.

Na de veldexcursie is er een presentatie over de nieuwe ontwikkelingen in het agrarisch natuurbeheer en de vergroening in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa (GLB). Er gaat veel veranderen bij het agrarisch natuurbeheer, mede in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer en de subsidiëring aan agrarische deelnemers, komt te liggen bij de zogenaamde “agrarische collectieven”. Het Collectief word gevormd door de Agrarische Natuurverenigingen en/of ZLTO afdelingen. Onze ANV behoort tot Collectief West-Brabant, welke momenteel in oprichting is. Een andere ontwikkeling is de ‘vergroening’ in het kader van het nieuwe GLB. Om voor de zogenaamde vergroeningspremie in aanmerking te komen dienen vooral akkerbouwbedrijven bepaalde vergroeningsmaatregelen te treffen voor 5 % van het bedrijfsoppervlak. Dit speelt met name in het West-Brabantse akkerbouwgebied.

Datum: Dinsdag 26 augustus 2014 Aanvangstijd 19.30u
Plaats: Hoeve de Blauwe Sluis, Landbouwbedrijf de Witte Kruislandsedijk 27, 4651 RH Steenbergen

Agenda:
19.30u Ontvangst met koffie/thee
19.45u Veldexcursie
20.45u Toelichting op ontwikkelingen agrarisch natuurbeheer en vergroening in GLB.

Voor eventuele aanvullende informatie kunt u terecht bij Jorge Knipscheer, penningmeester/ ledenadministratie ANV Brabantse Wal, telefoon 06-26992415