Grote opkomst bij ANV excursie in Nispen.

Op woensdag 4 juli 2012 was er in Nispen een excursie voor het bezichtigen van gerealiseerde  “groene” projecten. Er waren maar liefst 40 belangstellenden.  De excursie was georganiseerd door de ANV Brabantse Wal, samen met Brabants Landschap.    

In het kader van het Groen Blauw Stimuleringskader was er een excursie op Zonneland in Nispen. Op de boerderij van Jan Denissen, voorzitter van de ANV Brabantse Wal, kwamen de belangstellenden bij elkaar. Na een welkomstwoord door Jan, met een uitleg over de doelstellingen van de ANV, gaf Carlo Braat van Brabantse Landschap een toelichting op de projecten. Na het genot van een kopje koffie werden de projecten bezichtigd: bloemrijke graskruiden- en houtwallenranden langs een akker. Ook werden knotwilgen bezichtigd. Gezien de grote interesse van de deelnemers zijn dit soort bijeenkomst voor herhaling vatbaar.