Tijdens de ALV van 22 februari 2017 heeft Henk Roefs het voorzitterschap  overgenomen van Jan Denissen. Jan treedt terug als voorzitter en bestuurslid wegens allerlei drukke werkzaamheden.

Henk, varkenshouder in Woensdrecht,  is vanaf de oprichting in 2011 bestuurlijk actief in de ANV. Door zijn inspirerende rol, ook voor natuurontwikkeling, is hij gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen.

Ook Jan Denissen is vanaf de oprichting bestuurlijk betrokken bij de ANV. Hij heeft het voorzitterschap vanaf het ontstaan van de ANV in november 2011met verve vervuld. Secretaris Ad Backx schetste tijdens de ALV de vele verdiensten van Jan. Hij dankte Jan, namens bestuur en alle leden voor zijn grote inzet. Ook wenste hij Jan en zijn gezin alle goeds en succes toe. Ook Henk, de nieuwe voorzitter, sprak zijn waardering over Jan uit.

Tijdens dezelfde vergadering is ook Ton vroon teruggetreden als bestuurslid. Hij was bestuurslid vanaf begin 2015 en werd medio 2016 penningmeester en ledenadministrateur. Ton werd uitgebreid bedankt door aftredend voorzitter Jan  en door de nieuwe voorzitter Henk. Zijn inzet voor de ANV werd geprezen, zo droeg hij sterk bij aan de ontwikkeling van de nieuwe missie van de ANV. Ook voor Ton en zijn gezin werd alle succes en goeds toegewenst.

[gview file=”https://anvbrabantsewal.nl/wp-content/uploads/2017/05/ANV-BW17-13-Stukje-voor-de-website.pdf”]