ANV Brabantse Wal

Welkom op de website van de Agrarische Natuur Vereniging Brabantse Wal.

Om het karakteristieke landschap van onze streek te behouden en daar waar mogelijk te versterken, is in november 2011 de ANV opgericht, de Agrarische Natuur Vereniging Brabantse Wal.

Het is een initiatief van de ZLTO-afdelingen (Zuidelijke Land- en TuinbouwOrganisatie, een vereniging van ondernemers in de groene ruimte) van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

De doelstelling van de ANV is:

Het bevorderen van natuur- en landschapsbeheer door agrariërs en streekbewoners in het gebied. Het bevorderen dat de agrarische bedrijven een uitvoerende rol hebben in genoemd beheer en dat groene en blauwe diensten worden aangeboden.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Bloeiende akkerranden
  • Houtwallen
  • Meer mogelijkheden om te recreëren in het buitengebied, zoals het bevorderen van wandel- en fietspaden
  • Verfraaien boerenerven
  • Vergroten van de biodiversiteit: een grotere verscheidenheid aan flora en fauna
  • Het bevorderen van het tonen van streekgerechten

Op deze website vindt u informatie over de verschillende natuurgebieden in het gebied van de vier Brabantse Wal gemeenten.

Ook treft u informatie aan over onze activiteiten en (lopende) projecten. Periodiek wordt een Nieuwsbrief opgesteld en die u vindt u eveneens op deze site.  U kunt deelnemen aan onze activiteiten en u kunt ook lid worden. De contributie houden we laag en bedraagt dit jaar € 25,–.

Als lid ontvangt u nieuwsbrieven en wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan cursussen of andere activiteiten. We zien uw aanmelding graag tegemoet.

Aanmelden