Op woensdag 19 juni 2019 was de jaarlijkse zomerexcursie van de ANV op het Landgoed Dassenberg in Steenbergen. Ondanks de mindere weersvooruitzichten en (on)weersbuien vlak voor de excursie, waren er toch 16 belangstellenden. Er werd uitleg gegeven over het Landgoed en er was een rondleiding langs meerdere akkerranden bij de landbouwpercelen.

 

Het Landgoed Dassenberg is ongeveer 140 ha groot, waarvan ongeveer de helft uit bos bestaat en de helft uit landbouwgrond. We werden in een mooie oude schuur ontvangen door Eugene van den Eijnden die op het landgoed circa 50 ha landbouwgrond beheert. Hij gaf uitleg over het landgoed.

Daarna volgde een rondleiding langs meerdere akkerranden bij de landbouwpercelen. Gebiedscoördinator Ernst Verwer zorgde voor tekst en uitleg. Eugene vertelde zijn ervaringen. Op de terugweg werden nog oude restanten van de turfvaart van destijds bezichtigd. Terug in de schuur werd, onder het genot van een drankje, uitgebreid verder gepraat over natuur en landbouw. Vele agrariërs dragen graag een steentje bij aan agrarisch landbouwbeheer. In West-Brabant tot Waalwijk-Baarle Nassau hebben ruim 500 agrariërs contracten in het kader van het collectief ANB-West-Brabant, waarvan een behoorlijk deel in ons ANV gebied.