Tijdens de ALV van 22 februari 2017 heeft de nieuwe voorzitter, Henk Roefs, een beroep gedaan op de leden om zich eventueel aan te melden als bestuurslid. Kees van Dijk, een actieve akkerbouwer uit de Heen met veel gevoel voor de natuur, heeft zich als kandidaat aangemeld. Het bestuur is verheugd dat hij ons komt versterken.

Kees van Dijk is een akkerbouwer in hart en nieren en kent de praktijk van natuurbeheer.  Hij heeft al meerdere jaren verschillende soorten akkerranden op zijn bedrijf. Als vogelliefhebber ziet hij goed wat er op zijn bedrijf en in de omgeving plaatsvindt. Hij kent en onderstreept het nut van  akkerranden en andere landschapselementen.

Daarnaast zet Kees zich in, door het maken en plaatsen van speciale vogelkooien, dat o.a. steenuilen en torenvalken zich nestelen op zijn bedrijf.

De adviezen van Kees kunnen we goed gebruiken in het bestuur en wensen hem veel succes toe in deze functie.

[gview file=”https://anvbrabantsewal.nl/wp-content/uploads/2017/05/ANV-BW17-17-Kees-van-Dijk-bestuurslid.pdf”]