Beste lezers,

Hoewel het kouder wordt en de winter nadert blijft de natuur wonderschoon. Elk seizoen heeft zijn charme. Ook met handschoenen aan en een muts op is een wandeltocht door ons buitengebied fantastisch. In het gebied van onze ANV treft u mooie natuur aan, waaraan agrariërs en burgers een grote bijdrage leveren.

Wij zijn u dankbaar voor uw bijdrage aan de ANV in 2014. Door uw steun, waaronder de contributie en donatie, kunnen we allerlei activiteiten uitvoeren. Onze ANV is nog een jonge organisatie, we bestaan nog maar drie jaar. Toch zijn we diverse fronten actief om de natuur- en landschaps-ontwikkeling in ons gebied te bevorderen.

Wij informeren u graag over onze belangrijkste activiteiten van het afgelopen jaar. Klik hier voor een uitgebreid overzicht.

Ook wensen wij u prettige kerstdagen toe. Waar wenselijk en mogelijk kunt u ook een steun zijn voor (eenzame) mensen die het in deze tijd van het jaar moeilijker hebben.

Verder wensen wij u een goede gezondheid en een voorspoedig 2015 toe.

Namens het bestuur van de ANV,

Jan Denissen, voorzitter