Laatste Nieuws

Verslag ALV 14 april 2016

Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst succesvol verlopen. Op donderdag 14 april 2016 vond de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) plaats in Gasterij De Afspanning in Heerle. Daarna volgde de themabijeenkomst “Agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied: de...

Eerste Nieuwsbrief van collectief ANB West-Brabant

Het Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant heeft de eerste Nieuwsbrief uitgebracht. In de komende tijd zullen er vele volgen. Onze ANV is één van oprichters van het collectief voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in West-Brabant. In februari was de...

Excursie bloeiende akkerranden in De Heen 1 juli 2015

De ANV Brabantse Wal (Agrarische Natuurvereniging) houdt op woensdagavond 1 juli haar jaarlijkse veldexcursie. Dit jaar zijn we te gast op de boerderij van Kees van Dijk, Heense Molenweg 33 te De Heen. De ontvangst is om 19.30u. Wij nodigen u uit om samen met Kees het...

Collectief Agrarisch Natuurbeheer West Brabant

Op 11 februari 2015 is door zes West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) het “Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant” opgericht. Het Collectief richt zich op agrarisch natuur- en landschapsbeheer door agrariërs en overige agrarische...

Tuinvogeltelling 17-18 januari. Doet U mee?

Op zaterdag 17 en zondag 18 januari vindt de nationale tuinvogeltelling 2015 plaats. Deze jaarlijkse telling wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Iedereen kan meedoen. Doet u ook mee? In dat weekend...