Laatste Nieuws

Nieuwsbrief, februari 2018

Er vinden in ons werkgebied veel activiteiten plaats. Zo zijn we actief op het gebied van agrarisch natuurbeheer en spannen we ons ook in voor andere vormen van natuurbeheer op het platteland en met succes. Deze nieuwsbrief informeert u daarover. Klik op de titel om verder te lezen…

Uitnodiging ALV 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd voor twee interessante presentaties, welke plaatsvinden na de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018 van de ANV Brabantse Wal.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 in Gasterij de Afspanning, Herelsestraat 97, 4726 AC Heerle.
De aanvangstijd is 20.30u. Klik op de titel voor meer informatie…

ANV Zomerexcursie 2017 met interessante ervaringen

De ANV Zomerexcursie 2017 op 28 juni 2017 is zeer succesvol verlopen.  Na ontvangst bij akkerbouwer Eric van der Spelt in Dinteloord werden natuurranden bezocht bij landbouwer Pieter Maris in Steenbergen. Op het bedrijf van Pieter zijn meerdere  akkerranden voor...

Jaarverslag 2016

De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, is actief geweest in het kader van Stika, subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Het betreft een regeling van provincie en waterschap, samen met gemeenten. Hij heeft advies uitgebracht aan (potentiële) deelnemers en voorstellen gedaan voor projecten. Ook heeft hij het Coördinatiepunt van Brabants Landschap geadviseerd, die de regeling in Noord-Brabant coördineert. Daarnaast had hij, al dan niet samen met een bestuurder, contacten met de (deelnemende) gemeenten

Kees van Dijk bestuurslid

Tijdens de ALV van 22 februari 2017 heeft de nieuwe voorzitter, Henk Roefs, een beroep gedaan op de leden om zich eventueel aan te melden als bestuurslid. Kees van Dijk, een actieve akkerbouwer uit de Heen met veel gevoel voor de natuur, heeft zich als kandidaat...

Henk Roefs volgt Jan Denissen als voorzitter van de ANV op

Tijdens de ALV van 22 februari 2017 heeft Henk Roefs het voorzitterschap  overgenomen van Jan Denissen. Jan treedt terug als voorzitter en bestuurslid wegens allerlei drukke werkzaamheden. Henk, varkenshouder in Woensdrecht,  is vanaf de oprichting in 2011 bestuurlijk...

Zomerexcursie 24 augustus op de Beijaardshoeve

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze zomerexcursie. Graag ontvangen wij u tussen 19.00 en uiterlijk 19.15u in; De Beijaardshoeve Dorpsstraat 5 4634 TN Woensdrecht Het programma: 19.15u Opening door Jan Denissen, voorzitter van de ANV 19.25u Wandeling...