Laatste Nieuws

Informatieavond over het tellen van akkervogels druk bezocht.

Op donderdagavond 25 oktober was er in het Dorpshuis in Dinteloord een informatieavond over het monitoren van akkervogels in Dinteloord-Steenbergen.  Er zijn maar liefst 34 belangstellenden op de uitnodiging ingegaan.   Na de presentaties hebben zich al 11 personen...

Privacyregels ANV Brabantse Wal

In het kader van het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de ANV privacyregels vastgesteld. Zie de bijgevoegde pdf ANV BW18-16 Privacyregels ANVDownload

Zomerexcursie 2018

Op 20 juni was de zomerexcursie bij IJsboerderij “De Gerda Hoeve” in het Dreefje in Schijf.
Na een kopje koffie namen de deelnemers een kijkje bij de akkerranden van agrariër Veraart in de Nispense Achterhoek. Vervolgens was er uitleg van Sjef Oerlemans van de gemeente Roosendaal over het turfvaartaquaduct nabij Nispen. Vroeger is een aquaduct gebruikt voor de turfvaart en daarvan is nu een reconstructie gemaakt.

Nieuwsbrief, februari 2018

Er vinden in ons werkgebied veel activiteiten plaats. Zo zijn we actief op het gebied van agrarisch natuurbeheer en spannen we ons ook in voor andere vormen van natuurbeheer op het platteland en met succes. Deze nieuwsbrief informeert u daarover. Klik op de titel om verder te lezen…

Uitnodiging ALV 2018

Hierbij wordt u uitgenodigd voor twee interessante presentaties, welke plaatsvinden na de Algemene Ledenvergadering (ALV) 2018 van de ANV Brabantse Wal.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 14 maart 2018 in Gasterij de Afspanning, Herelsestraat 97, 4726 AC Heerle.
De aanvangstijd is 20.30u. Klik op de titel voor meer informatie…

ANV Zomerexcursie 2017 met interessante ervaringen

De ANV Zomerexcursie 2017 op 28 juni 2017 is zeer succesvol verlopen.  Na ontvangst bij akkerbouwer Eric van der Spelt in Dinteloord werden natuurranden bezocht bij landbouwer Pieter Maris in Steenbergen. Op het bedrijf van Pieter zijn meerdere  akkerranden voor...

Jaarverslag 2016

De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, is actief geweest in het kader van Stika, subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Het betreft een regeling van provincie en waterschap, samen met gemeenten. Hij heeft advies uitgebracht aan (potentiële) deelnemers en voorstellen gedaan voor projecten. Ook heeft hij het Coördinatiepunt van Brabants Landschap geadviseerd, die de regeling in Noord-Brabant coördineert. Daarnaast had hij, al dan niet samen met een bestuurder, contacten met de (deelnemende) gemeenten

Kees van Dijk bestuurslid

Tijdens de ALV van 22 februari 2017 heeft de nieuwe voorzitter, Henk Roefs, een beroep gedaan op de leden om zich eventueel aan te melden als bestuurslid. Kees van Dijk, een actieve akkerbouwer uit de Heen met veel gevoel voor de natuur, heeft zich als kandidaat...