De Nieuwsbrief van december 2019 toont de activiteiten van de ANV van het afgelopen jaar.

Er waren vele activiteiten en het (agrarisch) natuurbeheer is weer verder uitgebreid.

De ANV is trots op datgene wat we samen bereiken met agrariërs en burgers in ons werkgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.