ANV Brabantse Wal opgericht: de formele start van de vereniging

Op donderdag 17 november 2011 is bij notaris Vermunt in Woensdrecht de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Brabantse Wal formeel van start gegaan door ondertekening van de statuten.

Namens de ANV hebben Peter Franken en Jorge Knipscheer de statuten ondertekend.  Op vrijdag 18 november was een feestelijke startbijeenkomst.

De statuten bevat diverse artikelen m.b.t. de doelstelling van de ANV, de middelen, het lidmaatschap, bestuur- en ledenvergaderingen, verslaglegging, begroting, etc. Het werkgebied van de ANV is het totale grondgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

Het voorlopig bestuur is door de ondertekening het definitieve bestuur geworden. Jan Denissen uit Nispen is de voorzitter. Het bestuur bestaat uit zes leden.

De volgende dag, op vrijdag 18 november, was er een feestelijke startbijeenkomst bij Familieland in Hoogerheide. Er waren vele genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de Colleges van B&W van de vier gemeenten, ZLTO en natuurorganisaties.

Na een openingswoord door de ANV voorzitter vertrokken de aanwezigen met een bus voor een tour langs de vier gemeenten. In de gemeente Woensdrecht werden bomen geplant door bestuurders van de vier gemeenten. Daarnaast werden groene en blauwe initiatieven in de vier gemeenten bezichtigd en toegelicht.

Met een drankje werd de bijeenkomst afgesloten. Het is een start van een initiatief om de natuur in West-Brabant te bevorderen en de landbouwers daarin een taak in geven.