Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer2016 (ANLb 2016)

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is. De ANV is één van de zes ANV’s die de “Coöperatie Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant”, kortweg ANB West-Brabant genoemd, hebben opgericht. Het Collectief biedt jaarlijks natuurbeheerpakketten aan. Ook zijn er natuurbeheerpakketten van waterschap Brabantse Delta.

Meer informatie vindt u op de site van ANB West Brabant en het portaal voor natuur en landschapsbeheer.