Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader (Stika)

De provinciale regeling is gericht op verbetering van natuur en landschap op het platteland. Voorbeelden hiervan zijn: het aanplanten van een elzensingel of een bloemrijke rand langs akkers, het onderhoud van een mooie oude rij knotwilgen, of aanleg van een kikkerpoel of houtsingel.

In ons gebied is de regeling actueel in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Roosendaal.

Meer informatie vindt u op de site van de provincie Noord-Brabant.