Verbindingen en Landschap

Boomkikker / Hyla arborea / De Brand / Noord Brabant / Nederland

Boomkikker / Hyla arborea / De Brand / Noord Brabant / Nederland

In het kader van de provinciale Subsidieregeling verbindingen en landschap kunnen bijdragen worden verstrekt voor aanleg van landschapselementen, herstel van cultuurhistorische landschapselementen, realisatie van ecologische verbindingszones en voor ontsnippering van gemeentewegen (aanleg van faunavoorzieningen).

Meer informatie vindt u op de site van het Brabants Landschap.