Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer2016 (ANLb 2016)

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het...

Stimuleringsregeling Landschap (STILA)

Stimuleringsregeling Landschap (STILA)  De regeling van de provincie met gemeenten en waterschappen in Brabant is gericht op verbetering van natuur en landschap op het platteland.  Voorbeelden hiervan zijn bloemrijke akkerranden enhoutsingels. In ons gebied is de...