Nieuwsbrief oktober 2011

De ZLTO afdelingen Woensdrecht, Roosendaal en Steenbergen – Bergen op Zoom hebben  het initiatief genomen om een agrarische natuurvereniging (ANV) op te richten. Daartoe is een werkgroep gevormd met enthousiaste leden. Zij hebben de kansen voor agrarisch natuur- en...