Het tellen van boerenland vogels gaat door, wel aangepast aan de coronaregels.

Zoals in onze nieuwsbrief van december 2019 gemeld is, vinden in de omgeving van Dinteloord-Steenbergen-De Heen vogeltellingen plaats. De eerste tellingen waren in de winter van 2018/2019 en daarna tellingen in het broedseizoen van het voorjaar van 2019. Ook afgelopen winter waren er tellingen en nu zijn er in dit voorjaar al 2 van de 5 tellingen uitgevoerd. De vrijwilligers passen de coronaregels goed toe, de 1,5m afstand wordt in acht genomen en er zijn maar 2 i.p.v. 4-5 personen per telgroep.

Bij de laatste tellingen, op 16 april en 2 mei, zijn er telkens meer dan 40 vogelsoorten waargenomen en tussen 300 en 400 vogels geteld.

De vrijwilligers en de begeleiders zijn enthousiast. Er wordt geteld door drie groepen die elk hun eigen telpunten hebben. De tellingen vinden plaats volgens de zogenaamde MAS-telmethode: vanaf elk telpunt tien minuten tellen over een gebied met een straal van 300 meter.

En de tellingen zijn succesvol. Er worden leuke waarnemingen gedaan, zoals paartjes patrijzen, paartjes bruine kiekendieven, een behoorlijk aantal kieviten en diverse andere vogels, zoals de gele kwikstaart, koekoek, blauwborst, rietzangers, cetti’s zangers, veldleeuwerik, graspiepers, kneu, putter, roodborsttapuit en boerenzwaluw.

De komende weken zijn er nog drie tellingen. Later vinden de rapportage en evaluatie plaats. Uiteraard zullen we daarover berichten.