Op zaterdag 17 en zondag 18 januari vindt de nationale tuinvogeltelling 2015 plaats. Deze jaarlijkse telling wordt georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met SOVON Vogelonderzoek Nederland. Iedereen kan meedoen. Doet u ook mee?

In dat weekend kunt u een half uur de vogels tellen in uw tuin of directe omgeving. Tienduizenden doen jaarlijks mee en geven de tellingen door. Er wordt een verslag van gemaakt en deze jaarverslagen zijn op de website van Vogelbescherming Nederland te vinden. Vorig jaar zijn er 37.000 tellingen doorgegeven en er zijn 764.000 vogels geteld. De huismus was in 2014 weer de meest getelde vogel en de koolmees is in de meeste tuinen waargenomen.

Graag verwijzen wij u naar de websites van Vogelbescherming en SOVON. Op deze sites is te vinden hoe u kunt meedoen.