Op 1 september vond de ANV excursie plaats bij akkerbouwbedrijf Kees van Dijk uit De Heen. 

Er waren 31 belangstellenden aanwezig, vele leden en ook andere geïnteresseerden. 

Kees neemt deel aan het landelijk project “Het boerenerf, the place to bee” en hij heeft ook meerdere akkerranden in het kader van agrarisch natuurbeheer. Er waren rondleidingen door Kees en Ernst Verwer, gebiedscoördinator van de ANV en van het Collectief ANB West-Brabant. Het was  een zeer geslaagde avond.

De excursie werd geopend door Henk Roefs, de voorzitter van de ANV, in één van de schuren van het bedrijf Van Dijk. Daarna volgden een rondleiding in twee groepen en twee delen, mede in verband met de coronaregels. 

Kees toonde de mogelijkheden wat je op het boerenerf kunt doen voor de bijenstand. Hij neemt deel aan genoemd landelijk programma voor bijen. Zo kun je er voor zorgen dat er plaatsen zijn waar bijen zich kunnen nestelen, zoals een hoopje zand of takken van snoeiwerk. Verder toonde hij een akkerrand, een wintervoedselrand, pal tegenover zijn bouwblok, waar hij in het graan ook bloemen had gezaaid voor bijen.  

Ernst nam deelnemers mee naar meerdere randen in het kader van agrarisch natuurbeheer, zoals een ARB-rand (een waterschapsrand langs een waterschapssloot) en een brede veldleeuwerikrand. Ook toonde hij een project van landschapselementen, bomen langs een dijk.

Na de rondleidingen was er een presentatie van Kees over zijn deelname aan het project The place to bee (klik voor de presentatie). Hij heeft ook uilenkasten op zijn bedrijf met elk jaar meerdere jonge uilen. Wat is er mooier dan één van de jonge uilen te tonen bij de presentatie. 

De avond werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een drankje. De avond werd afgesloten met een dankwoordje van de voorzitter. De avond was zeer geslaagd, mede door het lekkere weer.