Algemene ledenvergadering en themabijeenkomst succesvol verlopen.

Op donderdag 14 april 2016 vond de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) plaats in

Gasterij De Afspanning in Heerle. Daarna volgde de themabijeenkomst “Agrarisch natuurbeheer in ons ANV gebied: de activiteiten, resultaten en kansen”. De gebiedscoördinator van de ANV, Ernst Verwer, had een interessante presentatie over dit interessant onderwerp.

De avond is succesvol verlopen. Er waren 28 aanwezigen.

Tijdens de ALV is Niek van der Spelt benoemd tot bestuurslid. Hij volgde Jolisa de Witte-Ambachtsheer op. Jolise werd onder applaus van de aanwezigen door de voorzitter, Jan Denissen, bedankt voor haar grote inzet als bestuurslid.

Na de ALV zijn de aanwezigen uitgebreid geïnformeerd over het agrarisch natuurbeheer in het buitengebied van onze ANV. De ANV is nauw betrokken bij agrarisch natuurbeheer, zoals voor het aanleggen en beheer van bloemrijke akkerranden en landschapselementen.

Onze gebiedscoördinator, Ernst Verwer, hield een interessante presentatie over dit onderwerp. Ernst vertelde over de ontwikkelingen, zoals in het kader van het Collectief ANB West-Brabant en Stika, Stimuleringsregeling Groen Blauw Stimuleringskader. Hij gaf de kansen aan voor agrariërs, maar ook voor burgers van het buitengebied.

Download hier de presentatie