Veel belangstelling voor ANV excursie/informatieavond.

Op de excursie-/ informatieavond van 26 augustus 2014 bij Landbouwbedrijf de Witte in Kruisland waren 44 belangstellenden aanwezig. Carlo Braat, coördinator landschapsbeheer van Brabants Landschap, gaf uitleg over bloemrijke akkerranden. Ook hield hij een presentatie over de nieuwe ontwikkelingen in het agrarisch natuurbeheer en de vergroening in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa (GLB).

Na de succesvolle bijeenkomst werd onder het genot van een drankje flink nagepraat.

Jaarlijks heeft de ANV een zogenaamde zomerexcursie. Dit jaar is er een presentatie over agrarisch natuurbeheer en vergroening aan toegevoegd.

Landbouwbedrijf de Witte heeft veel ervaring opgedaan met akkerrandenbeheer. Eén van de akkerranden bij het bedrijf werd bezocht. Carlo Braat gaf uitgebreid uitleg over het beheer en de natuurwaarden van dergelijke bloemrijke akkerranden. De randen langs sloten zorgen voor een betere waterkwaliteit, in de randen leven nuttige insecten die andere insecten, die schade aanrichten aan het gewas, kunnen bestrijden en in randen kunnen akkervogels broeden, zoals de veldleeuwerik.

Na de veldexcursie verzorgde Carlo een presentatie over de nieuwe ontwikkelingen in het agrarisch natuurbeheer en de vergroening. Dit onderwerp is actueel in het kader van het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid van Europa (GLB).Er werden door de aanwezigen, waaronder vele agrariërs, flink wat vragen gesteld. Zij zijn immers een beeld aan het vormen hoe te reageren op het vergroeningsbeleid.

Klik hier voor de interessante presentatie van Carlo Braat.