De ANV is een vereniging met ruim 100 leden, agrariërs en burgers, voor (agrarisch) natuurbeheer met als

Missie:
Faciliteren en stimuleren van het behoud, ontwikkeling en versterking van de natuur voor en door boeren en burgers, rekening houdend met een juiste balans tussen werken, wonen en recreëren.

Werkgebied:

Het grondgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

Activiteiten:

  • Het bevorderen van het aanleggen van bloemrijke akkerranden, houtwallen, amfibieënpoelen (voor kikkers, padden en salamanders), wandel- en fietspaden en erfbeplanting
  • Het versterken van de kansen voor akker- en weidevogels, zoals voor de patrijs en de veldleeuwerik
  • Het ontwikkelen van nieuwe projecten ter verbetering van natuur en landschap
  • Het organiseren van excursies voor leden en niet leden
  • Het periodiek informeren van leden over natuur- en landschapsbeheer
  • Het geven van cursussen, zoals voor snoeien
  • Nauw overleg en samenwerking met allerlei instanties, zoals provincie, gemeenten, waterschap en natuurorganisaties
  • Het deelnemen aan evenementen om belangstellenden te informeren

De ANV-Brabantsewal werkt samen met o.a. het BoerenNatuur Brabant West, het Brabants Landschap, de Provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta. Ook wordt samengewerkt met de ZLTO-afdelingen van het werkgebied Bergen op Zoom/Steenbergen, Roosendaal en Woensdrecht.