Agrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV)

Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
I: www.anvbrabantsewal.nl 
E: anv.brabantsewal@kpnmail.nl 
KvK 54052130
Rabobank: 1678.63.756

Het bestuur

Voorzitter: Henk Roefs, Grindweg 9 4634PP Woensdrecht, 06 53 97 69 26, henkroefs@hetnet.nl.

Secretaris: Ad Backx, Galmeidijk 35 4706 KL Roosendaal, 06 51 38 34 32, ad.backx@planet.nl

Penningmeester/ledenadministratie: Kees van Dijk, Heensemolenweg 33 4655 SX DE Heen, 06 52 33 05 69, vandijksas@planet.nl

Pieter de Weerd, Luienhoekweg 8, 4727 SG Moerstraten.  Tel.  0625081350,  pieterdeweerd@hotmail.nl