In het kader van het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de ANV privacyregels vastgesteld.

Zie de bijgevoegde pdf