Vereniging

logo AVNAgrarische Natuurvereniging Brabantse Wal (ANV)
Galmeidijk 35
4706 KL Roosendaal
I: www.anvbrabantsewal.nl
E: anv.brabantsewal@kpnmail.nl
KvK 54052130
Rabobank: 1678.63.657

 

 

De ANV Brabantse Wal is een vereniging en is op 17 november 2011 opgericht.

In de oprichtingsacte is als doel opgenomen:

  • Het bevorderen van landbouw, verbrede landbouw daarbij begrepen, binnen het werkgebied van de vereniging op een zodanige wijze dat een deel van het inkomen van agrarische bedrijven wordt verworven door de uitvoering van maatschappelijke ecosyteemdiensten, direct uit de markt of via subsidieverlening. Het bevorderen van natuur- en landschapsbeheer door agrariërs en streekbewoners. In dit verband richt de vereniging zich op het verder ontwikkelen en professionaliseren van natuur- en landschapsbeheer alsmede op het ontwikkelen en vermarkten van zogenaamde “groene- en blauwe diensten” in relatie tot het landelijke gebied.

Leden zijn agrarische ondernemers, overige ondernemers en natuurlijke personen, werkzaam of woonachtig binnen het gebied van de ANV Brabantse Wal.

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit een oneven aantal, van ten hoogste negen personen. Drie personen worden door de ALV gekozen uit een bindende voordracht van de 3 ZLTO-afdelingen. De overige bestuursleden worden door de ALV gekozen door een niet bindende voordracht van het bestuur.