Natuurbeheer d.m.v. akkerranden

Natuurbeheer d.m.v. akkerranden

Natuurbeheer d.m.v. akkerranden

Excursies voor leden en niet leden

Natuurbeheer d.m.v. akkerranden

De ANV is een vereniging met circa 100 leden, agrariërs en burgers, voor (agrarisch) natuurbeheer met als missie:

Faciliteren en stimuleren van het behoud, ontwikkeling en versterking van de natuur voor en door boeren en burgers, rekening houdend met een juiste balans tussen werken, wonen en recreëren.

Het werkgebied is het grondgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

U kunt lid worden voor slechts 25 euro per jaar. Ook kunt u actief worden, elke steun is van harte welkom. U kunt zich hier aanmelden.

Laatste Nieuws

Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief januari 2024

Beste leden en belangstellenden,
Graag wens ik u, namens het bestuur en gebiedscoördinator, de allerbeste wensen toe voor 2024, vooral een goede gezondheid.
Hopelijk kunnen we ook dit jaar weer een mooie bijdrage leveren aan het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied.
Met vriendelijke groet,
Henk Roefs, voorzitter

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2022

1 Algemeen
Na een paar “coronajaren” was 2022 grotendeels weer een normaal jaar. Wel is de Algemene ledenvergadering (ALV), die normaliter tegen eind januari plaatsvindt, uitgesteld tot mei.

Veel belangstelling voor de zomerexcursie 2023 van de ANV.

Veel belangstelling voor de zomerexcursie 2023 van de ANV.

Op 30 augustus vond de zomerexcursie plaats bij Melkveebedrijf Maatschap De Weerd in Moerstraten. Er waren 30 aanwezigen, waaronder vele leden en ook vertegenwoordigers van gemeenten en Brabants Landschap.  De voorzitter, Henk Roefs, heette allen welkom. Daarna...

Klik hier voor meer nieuws