Aandacht voor bloemrijke akkerranden

Excursies voor leden en niet leden

Evenementen

De ANV is een vereniging met circa 100 leden, agrariërs en burgers, voor (agrarisch) natuurbeheer met als missie:

Faciliteren en stimuleren van het behoud, ontwikkeling en versterking van de natuur voor en door boeren en burgers, rekening houdend met een juiste balans tussen werken, wonen en recreëren.

Het werkgebied is het grondgebied van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht.

U kunt lid worden voor slechts 25 euro per jaar. Ook kunt u actief worden, elke steun is van harte welkom. U kunt zich hier aanmelden.

Hier komt klein kaartje van het werkgebied. Kan vergroot worden door erop te klikken.

Laatste Nieuws

ALV 2019 op 30 januari 2019

Op 30 januari 2019 vindt de jaarlijkse Algemene ledenvergadering (ALV) van de ANV plaats. Deze wordt gehouden in Gasterij De Afspanning in Heerle. De leden zijn onlangs daarvoor uitgenodigd. Na de ALV is er een openbare bijeenkomst om 20.30u “Het evalueren van het...

Nieuwsbrief, oktober 2018

De tweede nieuwsbrief van 2018.
Ook in 2018 zijn we actief om het agrarisch natuurbeheer in ons gebied nog verder uit te breiden en daarin zijn we succesvol.
Naast de ontwikkeling van agrarisch natuurbeheer is het echter belangrijk om te weten wat de effecten er van zijn. Dit najaar en winter gaan we, samen met het collectief ANB West-Brabant en Brabants Landschap, akkervogels monitoren in het gebied van Dinteloord en Steenbergen.
We beginnen met een informatieavond op donderdag 25 oktober. We hopen op uw aanwezigheid.
De Minister van LNV, Carola Schouten, heeft begin september haar visie “Landbouw, natuur en voedsel, waardevol en verbonden” uitgebracht. De Minister richt zich op een kringlooplandbouw, ook met veel aandacht voor de natuur.

Klik hier voor meer nieuws