Op 8 februari was de jaarlijks ALV bij Café Partycentrum Koch in Kruisland. De vergadering is goed verlopen met uitgebreide discussies en presentaties.
In het formele gedeelte werden de stukken goedgekeurd, zoals het verslag van de vorige ALV, het jaarverslag 2023 van de secretaris, de jaarrekening 2023 en de begroting 2024.
In het openbaar gedeelte waren er interessante presentaties van Fien Oost, coördinator soortenbescherming Brabantse Landschap met als thema “Wat draagt agrarisch natuurbeheer bij aan de vogelstand en biodiversiteit?
Daarna volgde een presentatie van Ad Backx, secretaris ANV Brabantse Wal en secretaris BoerenNatuur Brabant West, met als thema “Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Brabantse Wal: ontwikkelingen en de inbreng van de ANV”.
Onderstaande kunt u het conceptverslag van de ALV en de presentaties downloaden.

Conceptverslag ALV 2024

Presentatie GGA Brabantse Wal

Wat draagt agrarisch natuurbeheer bij aan de vogelstand en biodiversiteit?Biodiversiteit op het boerenland