Op 11 februari 2015 is door zes West-Brabantse Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) het “Collectief Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant” opgericht. Het Collectief richt zich op agrarisch natuur- en landschapsbeheer door agrariërs en overige agrarische grondgebruikers.

Met ingang van 1 januari 2016 gaat een nieuwe periode van start voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLB) in Nederland. De subsidies voor het beheer gaat dan lopen via zogenaamde Collectieven Agrarisch Natuurbeheer. In Nederland worden ongeveer 40 Collectieven opgericht.

De ANV’s, waaronder de ANV Brabantse Wal, hebben de contacten met de agrariërs om zoveel mogelijk natuur- en landschapsbeheer te realiseren. Een voorbeeld van natuurbeheer is een bloemrijke akkerrand ter bescherming van akkervogels.

De oprichtingsacte van ons Collectief in West-Brabant passeerde bij De Rivieren Notarissen in Andel.

Bijgevoegd treft u het persbericht van de oprichting aan.