Op donderdagavond 23 augustus 2012 was er een excursie voor het bezichtigen van bloemrijke akkerranden bij de familie Van der Spelt in Steenbergen. De succesvolle bijeenkomst was georganiseerd door de Agrarische Natuurvereniging (ANV) Brabantse Wal en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap.

De gemeente Steenbergen is een van de eerste gemeenten in Noord-Brabant waar het “Groen Blauw Stimuleringskader”, een regeling voor stimulering van agrarische en particulier landschapsbeheer, operationeel is. Al vier jaar is de regeling actief.

Tijdens de  excursie bij de familie Van der Spelt  zijn sprekende resultaten van de regeling getoond. Er waren 25 belangstellenden. Voorzitter Jan Denissen van de ANV heette iedereen welkom en informeerde de aanwezigen over de activiteiten van de ANV. Carlo Braat van Brabants Landschap en Erik van der Spelt zorgden voor een toelichting op de akkerranden bij het bedrijf en de dijkbeplantingen.

Na de excursie zijn op het gemeentehuis korte presentaties gehouden door de ANV, Brabants Landschap en de wethouders Heijmans en van Kesteren van Steenbergen.