Privacyregels ANV Brabantse Wal

In het kader van het van kracht worden van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 heeft het bestuur van de ANV privacyregels vastgesteld. Zie de bijgevoegde pdf ANV BW18-16 Privacyregels ANVDownload

Uitnodiging ALV 2018

[gview file=”https://anvbrabantsewal.nl/wp-content/uploads/2018/03/ANV-BW18-08-Uitnodiging-openbaar-deel-van-ALV-ANV-Brabantse-Wal.pdf”]